Menu

Online pastoraat


We vinden het belangrijk dat we mensen kunnen bereiken met het evangelie. Alleen willen we ook de mogelijkheid geven om te kunnen praten met onze pastorale medewerkers. Soms kan de drempel van een kerk hoog zijn. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid het contact via deze weg tot stand te brengen. We werken er naar toe in 2013 dit contactpunt in werking te hebben. Hebt u nu dringende vragen, dan kunt u altijd bellen met de predikant.