Menu

GEZAMENLIJKE DIACONIËN STEUNEN VOEDSELBANK


Op 4 februari overhandigden de gezamenlijke diaconieën 

van de kerken uit Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Geesbrug een cheque van € 2500,-- aan de Voedselbank Hoogeveen.
Elke twee jaar kiezen de diaconieën een gezamenlijk goed doel die ze vervolgens twee jaar gaan steunen. Het afgelopen jaar hebben de Hervormde en Gereformeerde Kerken uit Hollandscheveld en Elim en de Protestantse Evangelisaties uit Nieuwlande en Geesbrug geld ingezameld voor het gekozen doel: de Voedselbank Hoogeveen. De Voedselbank helpt gezinnen die onder het bestaansminimum leven. Om voor voedselhulp in aanmerking te komen moet een gezin voldoen aan de toetsingscriteria en normbedragen die landelijk gelden. De doelstelling van de voedselbank is om armoede te bestrijden door mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het oplossen van financiële problemen. Ook wil de Voedselbank verspilling van voedsel tegengaan door producten in te zamelen die voor producenten en/of detailhandel niet meer interessant zijn. De kerken hebben dit keer gekozen voor een goed doel dicht bij huis omdat de groep mensen die in aanmerking komt voor voedselhulp de laatste jaren onrustbarend gestegen is, ook in Hoogeveen en omstreken. De diaconieën hebben geld ingezameld door middel van collectes tijdens kerkdiensten en een worstenactie waarbij zoveel mogelijk worsten zijn verkocht.
Om de Voedselbank te ondersteunen met voedsel, hebben de kerken contact gezocht met ondernemer Henri Offerein van AH om te regelen dat de Voedselbank bij zijn supermarkten voedsel kan kopen wat op dat moment nodig is voor de gezinnen. Bovendien wilde de ondernemer uit Hoogeveen het initiatief ondersteunen en een extra sponsoring van 10 % bewerkstellingen, waarvoor de kerken hem zeer erkentelijk zijn!