Menu

Gunnend geloven


Het komt steeds meer voor dat je in je straat of buurt de enige bent die naar de kerk gaat. Of op je werk de enige die gelooft. Hoe laat je dan zien dat je christen bent? Hoe ben je een getuige van Christus als niemand begrijpt waar je het over hebt? 

Delen met anderen
Wat je beleeft in je geloof zou je graag willen uitleggen aan de mensen om je heen. Je kent hen en daarom gun je het hen. Niet dat ze ongelukkig zijn of iets lijken te missen, maar je bent ervan overtuigd, dat een mens niets beters kan overkomen dan Jezus Christus vinden. In de cursus ‘Gunnend geloven’ blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om iets van je geloof aan anderen te laten zien en horen. Aan de hand van diverse thema’s wordt gezocht naar hoe dat op een natuurlijke manier - in je eigen situatie en met je eigen sterke punten – kan. Iedereen kan het en de cursus is dan ook bedoeld voor alle gemeenteleden. 

Contactpersoon: 
Ds. J. M. Peschar,
Hendrik Raakweg 18, 
T. 34 12 32