Menu

Organisatie


De verantwoordelijk voor het Jeugdcentrum ligt bij het college van kerkrentmeester. Van daaruit is een beheerscommissie samengesteld. In deze commissie zitten naast de 5 kerkrentmeesters ook een aantal gemeenteleden. De beheerscommissie heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de hoofdinkoop. Het dagelijks bestuur vergadert vier keer per jaar en de beheerscommissie twee keer per jaar. 

Wilt u meer weten mail dan naar: kerkrentmeesters@pkn-hgh.nl 

Reserveren of informatie? Bel met mevrouw Tinie Kroezen, 0528 – 34 27 55. 

Administratie
De heer Martin Woltinge

financien.hervormd.jeugdctr@gmail.com