Menu

Beleidsplan en Plaatselijke regeling


BELEIDSPLAN EN PLAATSELIJKE REGELING
Tijdens de kerkenraadsvergadering, gehouden op 27 augustus jl.,

zijn zowel het beleidsplan alsook de plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente van Hollandscheveld voorlopig vastgesteld.
Van 9 - 23 september zullen deze stukken ter inzage worden gelegd voor u als gemeenteleden. In verband met "corona" wordt u verzocht om van te voren een afspraak te maken met ouderling- kerkrentmeester Jan Doldersum (Riegshoogtendijk 46, tel. 343734). Daarnaast kunnen deze stukken vanaf diezelfde datum ook worden gelezen op de website van onze kerk:

onder het kopje ANBI of de volgende link:Naar beleidsplan en plaatselijke regeling