Menu

Zendingscommissie


De zendingscommissie verzorgt de inzameling van de gelden voor de zending in onze gemeente. Dit gebeurt via collectantjes die de gemeenteleden regelmatig aan huis bezoeken en via de zendingsbussen bij de 3 ingangen van de kerk.

Bankrekeningnummer: NL 18 RABO 0316 6022 99 
t.n.v: Diaconie 
o.v.v: Zending

Voorzitter: 

 

Secretaris: 
Hennie Blokzijl, 
Otto Zomerweg 63,
T. 34 34 79
Penningmeester:
Henk Schonewille,
Zuideropgaande 24d,
T. 34 33 32