Menu

Alpha cursus 2019


Gezamenlijke Alphacursus Hollandscheveld

Het was in het begin van de jaren ’90 dat in Londen in de Holy Brompton Trinity Church de allereerste Alphacursus van start ging onder de bezielende leiding van pastor Nicky Gumbel. Wie had toen kunnen bevroeden dat in een mum van tijd deze cursus op tal van plaatsen ter wereld, in tal van kerken en kringen “in de aanbieding” zou gaan? Wereldwijd hebben inmiddels vele miljoenen mensen via de Alphacursus kennisgemaakt met het christelijk geloof, een verdiepte geloofsrelatie met God gekregen, en anderen hebben daardoor een stukje geestelijke vorming gekregen.
En dat is waar het in de Alphacursus allemaal om begonnen is. Deze cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.
Verleden jaar werd de Alphacursus in Hollandscheveld voor ‘t eerst door de gezamenlijke kerken aangeboden. En na de positieve ervaringen is besloten om dat opnieuw te gaan doen in het nu komende najaar!

Voor wie?
Voor iedereen die belangstelling heeft, ongeacht achtergrond of leeftijd!
Op maandag 16 september is er om 20.00 uur in zaal Concordia bij de Geref. Kerk een open informatieve avond voor iedereen die overweegt om aan deze cursus mee te doen. Deze avond verplicht tot niets, maar kan wellicht verhelderend werken.
Op maandag 30 september zal bij voldoende aanmelding de Alphacursus van start gaan. De Alphacursus duurt 10 maandagavonden, en tijdens deze weken hebben wij het over de kernvragen (basis) van het geloof:
– Wie is Jezus en waarom moest Hij sterven?
– Hoe kun je geloven, en hoe leidt God ons?
– Bidden en Bijbellezen; waarom en hoe?
– Wie is de Heilige Geest, en wat doet Hij? enz.
Wil je meer weten van het geloof? Ben je pas christen geworden? Heb je er behoefte aan om nogmaals verder na te denken over de ‘basics’ van het geloof? Schroom niet, maar geef je vrijmoedig op!
Voor meer informatie en/of opgave kunt u en jij terecht bij de beide predikanten:
Ds. Y. R. M. Breemes (tel. 202343)
Ds. J.M. Peschar (tel. 341232)