Menu

Beamercommissie


De beamercommissie verzorgt, in principe, voor alle reguliere kerkdiensten de digitale liturgie en de mededelingen voor aanvang van de dienst. Hebt u namens uw vereniging een interessante of belangrijke mededeling? Mail die dan naar beamercommissie. Mededelingen aangemeld vóór vrijdag komen zondag op de beamer. (De commissie beoordeelt wel of de inzending voor vertoning in aanmerking komt.) De mogelijkheid geldt alleen voor verenigingen die gelieerd zijn aan onze gemeente. Uitzonderingen zijn sporadisch mogelijk.