Menu

Oppasdienst


Tijdens de morgendiensten kunnen de kinderen van 0 t/m 4 jaar vanaf 9:45 uur terecht in een zaal achter de kerk. Daar staat het speelgoed al klaar. Er zijn twee leidsters aanwezig om op uw kind(eren)te passen.

 

 

De kinderen komen tijdens de collecte de kerk weer binnen. Er staat een busje voor een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten.

Contactpersoon:
Alice Hummel 
06-27208426