Menu

Verenigingsraad


De Verenigingsraad is een commissie binnen onze gemeente, waarin leden zitting hebben van alle bij de kerk aangesloten verenigingen. Deze commissie vergadert enkele keren per jaar. In deze vergaderingen worden diverse activiteiten voor de bij de kerk aangesloten verenigingen gepland. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn: het voorbereiden van de start en sluiting van het winterwerk en de organisatie van de zogenaamde bekeravond (een spelavond tussen de verenigingen onderling, met als inzet een wisselbeker). Tevens wordt er assistentie verleend bij de jaarlijkse rommelmarkt, de activiteiten op de jaarmarkt enz., terwijl deze commissie ook bespreekt wat de verschillende verenigingen zoal doen en daar waar nodig worden activiteiten op elkaar afgestemd.

Voorzitter: 
Johan Snippe, 
Akkerweg 1, 
T. 35 24 49
Secretaris: 
Margreet Bertels, 

T. 34 44 44