Menu

Sacramenten


Binnen het protestantisme wordt het sacrament gezien als een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade. Naast de prediking (een hoorbaar teken van Gods genade) kent het protestantisme dus ook zichtbare tekenen van Gods genade.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende sacramenten: De doop, het Heilig avondmaal en het huwelijk.