Menu

Kerkenraad


De taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente en het behartigen van de pastorale, diaconale en kerkrentmeesterlijke zaken. Hieronder valt ook het werk van de diverse commissies.

De kerkenraad komt op de tweede donderdag van de maand bijeen.

De vergadering wordt voorbereid door het moderamen.

De Kerkenraad Hollandscheveld heeft twee actieve kerkenraadsdelen die in de afstandsevangelisaties (Geesbrug en Nieuwlande) zorg dragen voor de kerkelijke betrokkenheid. Wij streven naar een zo goed mogelijke samenwerking. Dit betekent dat er ook ruilbeurten zijn met de voorgangers zodat onze predikant daar de sacramenten kan bedienen.