Menu

Kindernevendienst


Bijna iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, behalve als er een gezinsdienst is met Pasen en in de bouwvak-vakantie.

 

De kinderen verlaten voor de schriftlezing de kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt er gezongen en een bijbelverhaal verteld en er wordt nog een verwerking gemaakt of een spelletje gedaan.

Er wordt ook een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten. De kinderen komen tijdens de collecte de kerk weer binnen.

Er zijn 3 groepen:
Groep 1: kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool 
Groep 2: kinderen van groep 3 t/m 5 van de basisschool 
Groep 3: kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool

Tijdens doopdiensten zingt een groep de ouders toe.
1 x per 2 jaar zal groep 2 en 3 een gedeelte van de viering van het Avondmaal bijwonen.
Op 1e kerstdag 's avonds om 19.00 uur wordt er kerstfeest gevierd.
Op 1e paasdag gaan de kinderen van groep 2 en 3 en de leiding zingen bij de zieken en bejaarden in onze gemeente. Er is die dag geen kindernevendienst. Met Pinksteren wordt vanaf 10.00 uur gezamenlijk kindernevendienst gehouden.