Menu

Kindernevendienst


Bijna iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, behalve als er een gezinsdienst is en in de bouwvakvakantie.

 

De kinderen verlaten voor de schriftlezing de kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt er gezongen en een Bijbelverhaal verteld en er wordt nog een verwerking gemaakt of een spelletje gedaan.

Er wordt ook een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten. De kinderen komen tijdens de collecte de kerk weer binnen.

Op dit moment is er 1 groep waar van de kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Tijdens doopdiensten zingt de kindernevendienst de ouders toe.

De zondag voor Kerst wordt er in de avond dienst het Kinderkerstfeest gehouden.
Op 1e paasdag gaan de kinderen en de leiding zingen bij de zieken en bejaarden in onze gemeente. Er is die dag geen kindernevendienst.

Voorzitter/Leiding: Renate Nijman

Leiding: Johan Winkel, Marko Bolk, Anneleen Snippe, Juliët Snippe, Nikki Schonewille en Margreet Bertels