Menu

HVD


De taak van de HVD dames is: het bezoeken van ouderen (vanaf 70 jaar) om de twee maanden, langdurig zieken die aan huis gebonden zijn, zieken die een week of langer in het ziekenhuis gelegen hebben en nieuw ingekomenen in onze gemeente. Ook bij geboorte en jubilea brengen zij een bezoekje. Als zij merken dat er ergens problemen zijn of dat er behoefte is aan een gesprek met de predikant of een ouderling, dan geven zij dit door aan de sectieouderling. Wij zijn erg dankbaar voor de in totaal 54 dames die meewerkt in de HVD. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Zij komen eens in de maand bij elkaar om o.a. de verdeling van de bloemen te regelen die elke zondag in de kerk staan. Ook komen zij twee keer per jaar met alle medewerksters, een ouderling en een diaken bij elkaar. Zo onderhouden zij een goed contact. Als er dames zijn die ook wel werkzaamheden voor de HVD willen verrichten, dan zijn zij natuurlijk van hart welkom. 

Presidente:           Secretaris:           Penningmeester:
Roelien Metselaar,    Marja Deuten,        Annita Blokzijl,
Zandwijkstraat 1,     Rechtuit 4,            Zuideropgaande 100,
T. 34 25 23              T. 34 14 97            T. 36 17 91