Menu

Zendingscommissie


De zendingscommissie verzorgt de inzameling van de gelden voor de zending in onze gemeente. Dit gebeurt momenteel alleen via de zendingsbussen bij de        3 ingangen van de kerk.

Bankrekeningnummer: NL 18 RABO 0316 6022 99 
t.n.v: Ned. Herv. Kerk 
o.v.v: Zending

Voorzitter: 

 

Secretaris: 
 


Penningmeester:
Henk Schonewille,
Zuideropgaande 24d,
T. 34 33 32