Menu

Diaconie


De diaconie is onderdeel van de centrale kerkenraad. Dit college heeft oog voor de primaire nood van mensen, dichtbij huis of in andere werelddelen. Samen met diverse nationale en internationale christelijke instanties, werkt dit college aan het verbeteren van het welzijn van mensen. Ongeacht hun geloof of overtuiging. Diakenen verrichten om toerbeurten de verzorging van de Avondsmaaltafel. 

De diaconie bestaat uit 7 diakenen, waarvan één jeugddiaken.

De diaconie vergadert op de 2e donderdag van de maand en indien nodig vaker. Ook neemt men deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen. 

Door de diverse activiteiten en de steun van u hebben we de afgelopen jaren veel goede doelen kunnen helpen. Zoals ondersteuning van humanitaire aard in diverse landen. Maar ook projecten en mensen in Nederland. Het geld dat we daarvoor nodig zijn komt van acties als de stroofwafelactie, droge-worstenactie, zendingsbusjes, collecten en giften.

Wilt u ons werk ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 18 RABO 0316 6022 99 t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Hollandscheveld o.v.v. gift. Met uw steun kunnen wij veel mensen helpen die dat hard nodig hebben.