Menu

Over Ons


Wij willen een Kerk zijn voor jong en oud.

Aandacht voor de jeugd!
Geroepen om het evangelie door te geven.
Respecteren van verschillende vormen van geloofsbeleving.
Sociale betrokkenheid.
Als deel van de PKN functioneren binnen de regels van de kerkorde.  

 

De Hervormde Gemeente Hollandscheveld bestaat momenteel uit 882 leden, waarvan 305 belijdende lidmaten (januari 2022). Onze gemeente is betrekkelijk jong, omdat dit gebied pas laat door vervening bewoond werd en in cultuur is gebracht.

Het kerkgebouw is van 1851 en heeft circa 450 zitplaatsen. Vanwege de schade door de blikseminslag in december 1999, moest het kerkgebouw aan de binnenzijde en het orgel en de toren in zijn geheel gerenoveerd worden. Als gemeente hebben wij wel gemerkt dat onze kerk een belangrijke plaats inneemt in ons dorp.