Menu

Alpha-cursus


De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt circa tien avonden en een half weekend op een locatie elders. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn

De avond begint met een gezamenlijke warme maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting. De Alpha-cursus biedt de gelegenheid om geheel vrijblijvend te zoeken naar antwoorden op de vragen van het leven.
Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de Persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.
- mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
- mensen die pas christen zijn geworden
- mensen die hun geloof vanaf het begin willen doordenken

Voor meer inlichtingen: www.alpha-cursus.nl

De scriba: 

Klaas Vos, 
Weth. Gruppenstraat 15, 
T. 34 20 54