Menu

Bijbelkring


Deze groep komt eens per 3 weken bijeen op woensdagavond om 20.00 uur. (voor de data zie Agenda/ Kerkbode / nieuwsbrief).

De Bijbelkring bestaat uit ca 15 leden en bespreekt o.l.v. de predikant onderwerpen aan de hand van Bijbelgedeelten.
In huidige vacante periode zijn de leden zelfredzaam. 

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. 


Contactpersoon in vacaturetijd:

Johanna Zomer.
tel. 0528-854697
Mailadres: zomer.j@outlook.com