Menu

Bidstond


Elke laatste donderdagavond van de maand is er bidstond achter de kerk.


We beginnen om 19.00 en het duurt niet langer dan een uur. Na een lied en een stukje uit de bijbel, wordt er gebeden en gedankt voor mensen en zaken uit onze gemeente en ons dorp.  Heeft u specifieke gebedspunten hebben dan kunt u deze doorgeven aan Reijer Krikken 06-25728978 of Riëtte Perdok 06-26550886.

U / jij bent van harte uitgenodigd !

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor U. (1 Tessalonicenzen 5 : 16 – 18)

 

Bidstond ook voor U / jou ?

Een keer in de maand is er bidstond achter de kerk. 

Jezus zegt: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. Toch hopen wij dat meer mensen (jong en oud) naar de bidstond komen. We beginnen om 19.00 uur en het duurt niet langer dan een uur.

Wat gebeurd er: 
We zingen een lied, er wordt een stukje uit de bijbel gelezen. Daarna bidden en danken we tot onze Vader en eindigen vaak met het “Onze Vader”.  Ter afsluiting zingen we nog een lied.

Tijdens het gebed wordt door een aantal mensen hardop gebeden. Maar ook stil meebidden is ok.  En een opgeschreven en opgelezen gebed is prachtig. Wanneer je met meerdere mensen samen bidt is het soms een tijd stil.
Het gaat niet om mooie woorden, volzinnen of lange gebeden.

In Romeinen 8 : 26 – 27 staat: De Geest helpt ons in onze zwakheid, wij weten immer niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.

U / jij bent van harte uitgenodigd !

Als er vragen zijn ,  mag je altijd bellen met: Reijer Krikken 06-25728978 of  Riëtte Perdok  06-26550886.