Menu

Kerkrentmeesters


Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 Ouderling-Kerkrentmeesters. Zij zijn verantwoordelijk voor personeel, gebouwen en Financiën. Dit college kent een uitgesproken zakelijk karakter, waarbij het geestelijk welzijn van de gemeente voorop staat. Zo worden regelmatig acties bedacht om via fondswerving wensen van de gemeente te realiseren. De ledenadministratie wordt onder verantwoording van dit college bijgehouden. 

Het College van Kerkrentmeesters vergadert op de 4e donderdag van de maand en indien nodig vaker. Ook neemt men deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen. 

Ons kerkgebouw is een monument en de tweede kerk die de gemeente Hoogeveen rijk was in 1851. Op 26 december van dat jaar is de kerk officieel in gebruik genomen. De instandhouding van een toonaangevend monument voor ons dorp is geen eenvoudige opgave. Met hulp van velen kunnen wij haar op peil houden. Wilt u dat dit monument voor de toekomst bewaard blijft, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening NL 61 RABO 0316 6004 58 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Kerk Hollandscheveld o.v.v. gift.