Menu

Missionaire werkgroep


Omdat onze gemeente meer is dan twee kerkdiensten op zondag en een monumentaal gebouw, willen we onze leden en overige dorpsbewoners attent maken op diverse activiteiten. Daarom hebben we deze werkgroep in het leven geroepen. Samen ver de Gereformeerde gemeente promoten we activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. De doelstelling van de werkgroep is het verschaffen van de mogelijkheid om kennis te maken met het evangelie. We hopen zo meer mensen een waardevol cadeau te geven.