Menu

Kerkbode


Eens per veertien dagen verschijnt de Kerkbode in een gezamenlijke uitgave met de Hervormde gemeente Elim en de Evangelisatiegemeenten Nieuwlande en Geesbrug. Een abonnement op de Kerkbode kost EUR 22,00 per jaar en wordt gelijktijdig met de solidariteitskas (zie College van Kerkrentmeesters) geïnd.

Inleveren van kopij dient uiterlijk op dinsdag de week voorafgaand aan de verschijning te gebeuren, bij voorkeur bij het kopij adres.

ABONNEMENTEN EN INLICHTINGEN:
Mevr. F. Vos,
31e Wijk Zuid 37d,
T. 34 35 60

EINDREDACTIE:
Teun Metselaar,
T. 06 22 51 90 97

KOPIJ ADRES
Henk Schonewille,
Zuideropgaande 24d,
T. 34 33 32
E. Kerkbode