Menu

Belijdeniscatechisatie


Bijna ieder jaar is daar wel die vraag van menig beginnend belijdenis-catechisant: wat doe je eigenlijk met geloofsbelijdenis? Op die vraag kan op tal van manieren antwoord worden gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: geloofsbelijdenis doen is persoonlijk het ja-woord overnemen van je ouders toen die je als kind lieten dopen. Of: er openlijk voor willen uitkomen dat je de Here Jezus wilt volgen. Dus in het openbaar kleur bekennen voor Hem.

Best wel een belangrijke beslissing die op zo'n moment wordt genomen. En het ligt eigenlijk wel voor de hand dat belangrijke beslissingen die een mens in zijn leven neemt, worden voorafgegaan door een goede voorbereiding. Zo mag de belijdeniscatechisatie dan ook worden gezien. Gedurende een aantal wintermaanden mogen we op een nader vast te stellen avond door de week allerlei facetten tegen het licht houden die te maken hebben met het geloven in God en het leren volgen van de Here Jezus.

Wanneer je samen met anderen over het geloof in God wilt nadenken, wanneer je erover denkt om geloofsbelijdenis te gaan doen (en ook als je het nog niet zeker weet) meld je dan aan bij:

De scriba: 

Klaas Vos, 
Weth.Gruppenstraat 15, 
T. 34 20 54