Menu

Jeugddienstcommisie


Deze commissie bestaat uit diverse gemeenteleden, waaronder leden van Provider. De leiding ligt bij de jeugdouderling. Ze bereidt de geplande jeugddiensten voor. De voorbereidingen bestaan uit: Het benaderen van een predikant om de dienst te leiden en het inhuren van een zanggroep. In overleg met de predikant wordt een liturgie opgesteld. Voor de diverse onderdelen van de dienst worden gemeenteleden gevraagd om hieraan mee te werken. We kunnen hierbij denken aan de schriftlezing, het lezen van een gedicht en het verzorgen van de collectes in de dienst. Tevens verzorgt de Jeugddienstcommissie de paaszangdienst op de avond van 1e paasdag en een kerstzangdienst op de avond van de 4e Adventzondag.