Menu

Vesperdiensten


Al vele eeuwen lang kent de Christelijke Kerk de zogenaamde getijdengebeden, die op vaste tijden worden opgezonden. Bijvoorbeeld de morgengebeden (de lauden) en de avondgebeden (de vespers). Zo is Psalm 3 een morgengebed en Psalm 4 een avondgebed. Het zijn eigenlijk gebedsdiensten. Wij kennen in de Kerken van de hervorming alleen nog maar de vorm van de zondagse eredienst, ook de andere erediensten lijken daarop (met kleine verschillen). In deze week van gebed en bezinning, van Hoop en Verwachting, gericht op het lijden en sterven, en de Opstanding van de Here Jezus Christus. Al vele jaren verzorgen de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerd Kerk deze bijzondere diensten. Er is een groeiende belangstelling en behoefte, om in deze week van gebed en bezinning, deze diensten bij te wonen. Wij nodigen u uit om deze vespers eens te bezoeken.