Menu

Hervatting en regels rondom de kerkdiensten


 

Sinds zondag 5 juli zijn de de kerkdiensten weer hervat. Ook al gelden nog 'n aantal beperkende maatregelen. Het stemt ons dankbaar dat er ondanks de beperkingen weer diensten kunnen worden gehouden.

Tegelijk zijn we nog genoodzaakt om 'n aantal beperkingen in acht te nemen. Het spreekt vanzelf dat wij onze verantwoordelijkheid naar elkaar toe hoog in 't vaandel hebben staan. Daarom nemen we ook de richtlijnen van de overheid, in samenspraak met 't RIVM en PKN in acht.

Een van de belangrijkste richtlijnen is: heeft u gezondheidsklachten (verkoudheid, koorts, benauwdheid of hoesten), blijf dan thuis.
Wat mogen kerken doen met ingang van juli 2020 ?
Net zoals in een aantal andere openbare gelegenheden zijn er maximaal 100 mensen toegestaan.
Echter er geldt 1,5 meter afstand. (Leden uit een gezin mogen gewoon naast elkaar zitten).

HOE WILLEN WIJ DE KERKDIENSTEN HIER TER PLAATSE CONCREET HERVATTEN?
A. Aanmelding per telefoon
Om te voorkomen dat er meer dan 100 mensen tegelijk in onze kerkdienst komen, worden u en jij verzocht om van tevoren telefonisch kenbaar te maken bij een lid van onze kerkenraad die als coördinator is aangewezen.
Ouderling Aaldert Perdok (tel. 34 29 48) zal deze coördinerende taak voorlopig op zich nemen.
Op de donderdag, voorafgaande aan de betreffende zondag, kunt u/ jij tussen 18.00- 19.30 uur, bij de coördinator telefonisch aangeven met hoeveel personen u de dienst wilt gaan bijwonen.
U krijgt dan een plaats / bank met nummer toegewezen.

B: Volg de aanwijzingen van de kosteres, bijgestaan door de aanwezige kerkenraadsleden
Wanneer u/ jij bij onze kerk aankomt, zult u door onze kosteres en aanwezige kerkenraadsleden worden ontvangen. Zij zijn van overheidswege verplicht om u/ jou bij binnenkomst te vragen naar uw gezondheid. Vervolgens zullen ze u naar uw zitplaatsen begeleiden. Omdat we de 1,5 meter onderlinge afstand in acht moeten nemen, kan het zijn dat u daarom niet op uw vaste plaats in de kerk kunt zitten. Graag vragen we daar uw begrip voor. Om de onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen, zijn in de banken een aantal nummers geplaatst. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het toegewezen bank-nummer plaats te nemen.
Bij het verlaten van de kerk verzoeken we u vriendelijk om dat niet allemaal gelijktijdig te doen.
Er zullen aanwijzingen worden gegeven hoe u de kerk moet verlaten.
Met pijlen worden looproutes in de kerk uitgezet.

C: Tijdens de dienst
Tijdens de diensten is het sinds 13 september toegestaan om samen te zingen. De kinderoppas en Kindernevendienst zijn ook weer gestart. 

Via de Kerkbode, de Nieuwsbrief en de website hopen we u voortdurend op de hoogte te houden.

D: Tenslotte
Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat de diensten met ingang van juli weer hervat zijn.
Voorlopig zijn dat alleen de morgendiensten zijn. Deze beginnen om 10.00 uur.
De diensten blijven ook te volgen via KERKTV en de link op de website (niet meer via YOU TUBE) en herhalingen via ons YOU TUBE kanaal
Zie ook het bijbehorende artikel hierover.
Mocht u vragen hebben aangaande dit schrijven, dan kunt u contact opnemen met uw predikant, of met de betreffende coördinator.