Menu

KERKDIENSTEN i.v.m. landelijke Lockdown (update 16-4-2021)


Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, houden we in de komende tijd weer  kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers (kerkeraadsleden en medewerkers niet meegerekend).

 

Zij, die een dienst willen bijwonen, kunnen zich op donderdag tussen 18.00 - 19.30 uur telefonisch aanmelden bij de coördinator, A. Metselaar, tel. 34 33 11.
Voor alle duidelijkheid: voorlopig zal er per zondag één dienst worden gehouden, en wel om 10.00 uur.

Zie voor de meest actuele situatie de nieuwsbrieven https://www.pkn-hgh.nl/kerk/over-ons/nieuwsbrief


Op bijzondere dagen kan van deze tijd worden afgeweken. Het Moderamen