Menu

Profielschets predikant


Wij zijn op zoek naar een predikant die in de gemeente de taken van leider, leraar, herder op zich wil nemen. Deze predikant herkent zich in onderstaande beschrijving en stelt vanuit deze verantwoordelijkheid, in overleg met de kerkenraad prioriteiten vast ten aanzien van de daadwerkelijke invulling. Dit alles om als dienaar van God onze gemeente te leiden en te dienen.

Hieronder vind je de volledige profielschets waarmee de beroepingscommissie aan het werk is. We vragen je om dit werk mee te nemen in de gebeden.

Profielschets