Menu

Provider


Eind 2004 is er gestart met “Provider” een combinatie van catechisatie en club. Provider is verdeeld over 4 leeftijdsgroepen. 
De jongste groep begint met de leeftijdsgroep van groep 8 van de basisschool. Provider is verdeeld in 4 “blokken” van 4 avonden (meestal in de periode van eind september t/m eind maart). De leiding bestaat uit 2 of 3 personen per groep. Ieder “blok” heeft 
een specifiek thema. Dit thema wordt voorbereid met behulp van materiaal van de HGJB ( o.a. het blad SPIRIT ) door de zgn. “denktank” die bestaat uit: de eigen predikant, een aantal gemeenteleden en deProvider leiding. Samen bespreken ze de blokken in de vergaderingen van de jeugdraad. Provider begint (meestal) in de week na de Startzondag. Ieder “blok” wordt afgesloten met een Gezinsdienst op de zondag na het desbetreffende blok. In deze dienst worden naast de eigen Providerleden ook familie, vrienden en bekenden uitgenodigd. Iedere Providergroep zal actief betrokken zijn bij het voorbereiden van één van de Gezinsdiensten. Doel van de Provider is en blijft hetzelfde als het doel destijds van catechisatie en club: Leren en nadenken over de Bijbel en de Here Jezus beter leren kennen en begrijpen. Ook de gezelligheid en het leren omgaan met elkaar tijdens de activiteiten is heel belangrijk en kan bijdragen tot een groot saamhorigheidsgevoel. 

GROEP 1

11 t/m 12 jaar
Maandag: 18.45 tot 
20.00 uur in één van de
zalen achter de kerk.

Leiding:
Anita Kikkert:
T. 34 23 82
Beppie v.d. Meer:
T. 34 10 72 

GROEP 3

15 t/m 16 jaar
Dinsdag: 20.00 tot 
21.30 uur in één van de
zalen achter de kerk.

Leiding:
Janet Klunder:
T. 34 21 54
Lennard Kikkert:
T. (06) 15 28 83 17

GROEP 2

13 t/m 14 jaar
Maandag: 19.30 tot 
20.45 uur in het 
keldertje (Jeugdcentrum)

Leiding:
Ralf Strijker:
T. (06) 50 56 99 83
Michaël Nijman:
T. 27 74 55

GROEP 4

17 jaar en ouder 
Deze groep is wegens een tekort aan leden voorlopig niet actief.

PROVIDER

Leiding:
Ds. J. M. Peschar 
T. 34 12 32