Menu

Jonge kerk


Deze groep komt eens per 3 weken bijeen op woensdagavond om 20.15 uur. (voor exacte data zie Kerkbode en/of gemeentebericht).

Jonge Kerk is een bijbelstudie- en gespreksgroep onder leiding van Ds. J. M. Peschar. Aan de hand van verschillende onderwerpen wordt het geloof besproken en de betekenis daarvan voor ieder persoonlijk, waarbij iedereen kan en mag bijdragen. Nieuwe leden zijn welkom vanaf 35 jaar. 

Contactpersoon: 
Dhr. J. Winkel, 
De Plevier 11, Hoogeveen 
T. 26 52 45